Rcw.ms

Rcw.ms site is Online Visualize rcw.ms

Rcw.ms
Rating : 4.5 out of 5
Review by : Statmyweb
Rcw.ms is ranked #116,432 on the world wide web by Alexa. The lower the Alexa rank, the more popular the website is considered to be. Rcw.ms has an estimated earning potential of $152 USD per day from advertising revenue, giving it a value upwards of $50,130 USD. We have found the average page load time to be 21.787316 seconds. This website has a Google PageRank of 0 (out of 10), and has a reach of 119 average unique visitors per day, with about 297 daily average page views.This website is listed in DMOZ, Yahoo directory. The primary IP address is 202.57.191.83.The host server is located in Bangkok, Bangkok, Thailand. We give this website a SEO score of 80.8%.

Web Statistics Summary:

The following data shows the ranks and key performance metrics for the web site:
Alexa Rank 1 mo.: # 139,693 Alexa rank dropped over the last month Dropped
Alexa Rank 3 mo.: # 116,432
Google Pagerank:PR 0
Load Time:21.787316 Seconds
Daily Visitors:119
Daily Pageviews:297
Seo Score:80.8%
Daily Revenue:$152 USD
Website Worth:$50,130 USD


This report was last updated on Jan-06-2014. Refresh ReportWebsite's Inpage Analysis

Home Title Tag: Rcw.ms
H1 Tags: 1 H2 Tags: 0
H3 Tags: 40 H4 Tags: 6
H5 Tags: 5 H6 Tags: 0
Iframe: 2 Flash: 2
Language: th Doctype: Yes
Total Images: 232 Text/Html Ratio: 22.71 %
Digg Results: Google Analytics: Yes
Microformats: No Www Resolve: Perfect

Website Metas Analysis

There are 20 website metas on Rcw.ms.

Meta Content
X-UA-Compatible IE=edge,chrome=1
Content-Type text/html; charset=tis-620
E Vb Meta Bburl" Nam http://rcw.ms/forums
Generator vBulletin 4.2.2
X-UA-Compatible IE=9
Keywords homepage, home, racingweb, racing, rcweb, rcw, àë«Ôè§àÇçº, àë«Ôè§, àÃÊ«Ôè§, ö, á¢è§, öá¢è§, á¢è§Ã¶, ö«Ôè§, öáµè§, áµè§Ã¶, ÁÍ䫤ì, ÁÍàµÍÃì䫤ì, ¿Ñ§, à¾Å§, àÅè¹, à¡Á, â»ê, â»é, ·èͧ, à·ÕèÂÇ, à¹çµ, à¹çµàÇÔÃì¤, net, network, web, racingcar, tuning, tunespeed, tune a car engine, thairacing, tv, ws, ms, www, big, biggest, accessorie,thailand, thai language, racing car, race car, chatroom, webboard, smf, vb, vbulletin, phpbb, invision, ipb, forum, story, racing info, information, mall, racing mall, shop, speed shop, je, je piston, cp, cp piston, ariea, force, secrets, design, master, auto, auto sport,rg auto dynamics, rg engine dynamics, engine modified, info racing, drag racing, drag war, dragwar, á´Ãç¡, á´Ã¡, street racer, racer, link, 4link, 4 link, quarter mile, 1/4, thailand circuit, drift action,bira circuit, classified, turbo, bitec, gymkhana, challenge, brc, arc, oval race, bangkok racing circuit, bmw, nissan, toyota, honda, civic, mitsubishi, nx, gtr, gt-r, supra, e30, e36, e46, e28, e34, e39, e90, e92, ac schnitzer, waste gate, graddy, trust, blow off valve, oil, profec, rebic, recaro, hks, speed, nos, nitrous oxide systems, nitrous express, import tuner, turbo magazine, tuner, max boost, motec, haltec, super drag bettle, feeling, feel's, woft, super, charger, boost, bar, blower, ps, power, handicap, computer, y2k, amg, professional, alpina, breyton, hartge, hamann, motor, motorsport, mocyc, motorcycle, iding, sebring, remus, sachs, koni, moton, jrz, recaro, eibach, dinan, e36, brabus, carlsson, bbs, bilstein, kleemann, brembo, schatz, speed, top, rpm, os, giken, jun, audio, music, mp3, mp4, game, ufo, porn, travel, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, xxx
Description RacingWeb - The Biggest Racing Car Website in Thailand., àë«Ôè§àÇ纴ͷà¹çµ àÇçºä«µìöá¢è§ËÃ×Íöáµè§¢Í§àÁ×ͧä·Â ¡Ó˹´ÃÒ¡ÒÃá¢è§Ã¶·Ø¡Ê¹ÒÁÊÒÃйèÒÃÙéà¡ÕèÂÇö, ÍØ»¡Ã³ìµ¡áµè§áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ Ëéͧʹ·¹Ò, ¡Ãдҹ½Ò¡«×éÍ¢Ò ¶ÒÁµÍº»Ñ­ËÒö, ÃÇÁàÇ纺ÍÃì´¤ÅѺ, ÃÒ§ҹöáç áÅÐÍ×è¹æ ÍÕ¡ÁÒ¡
Fb:app Id 107595922610490
Og:site Name Community Forums
Og:description RacingWeb - The Biggest Racing Car Website in Thailand., àë«Ôè§àÇ纴ͷà¹çµ àÇçºä«µìöá¢è§ËÃ×Íöáµè§¢Í§àÁ×ͧä·Â ¡Ó˹´ÃÒ¡ÒÃá¢è§Ã¶·Ø¡Ê¹ÒÁÊÒÃйèÒÃÙéà¡ÕèÂÇö, ÍØ»¡Ã³ìµ¡áµè§áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ Ëéͧʹ·¹Ò, ¡Ãдҹ½Ò¡«×éÍ¢Ò ¶ÒÁµÍº»Ñ­ËÒö, ÃÇÁàÇ纺ÍÃì´¤ÅѺ, ÃÒ§ҹöáç áÅÐÍ×è¹æ ÍÕ¡ÁÒ¡
Og:url http://rcw.ms/forums
Og:type website
Og:image http://rcw.ms/pic/rw90.png
Twitter:card app
Twitter:app:id:iphon 433464728
Twitter:app:url:ipho tapatalk-byo:
//twitter:app:id:ipa 433464728
Twitter:app:url:ipad tapatalk-byo:
//twitter:app:id:goo com.vbulletin.build_102
Twitter:app:url:goog tapatalk-byo://rcw.ms/forums?location=index

Alexa Traffic Analysis

Rcw.ms is ranked #116,432 in the world, a low rank means that this website is very popular. Its majority users come from Thailand and is ranked #1 in Thailand. It has 119 visitors per day, and has 297 pageviews per day.


Country Traffic Subdomains Visitors Top 10 Keywords
 No. Keywords
1. racing
2. smf thai
3. eg 3d
4. powered by smf
5. toyota thailand
6. sungsunclub
7. avast internet security 8
8. "powered by smf"
9. st171
10. mazda club


Alexa Traffic Graph Analysis

Traffic Rank Graph

Traffic Rank Reach Pageviews Pageviews/User Bounce % Time on Site Search %Web Hosting Server Location Map

IP Address:202.57.191.83
Server Location:Bangkok, Bangkok, Thailand

Directory Listing Analysis

If a website listed in DMOZ or Yahoo Directory , this can be very helpful for it. Being listed will probably help it's Google and other search engine rankings.

DMOZ Directory:
Rcw.ms is listed in DMOZ.

Yahoo Directory:
Rcw.ms is listed in Yahoo Directory.

Web Site Safety and Reputation Rating

My WOT is a reputation system which find Trustworthiness, Vendor reliability, Privacy and Child safety of a website using user reviews and external resources

Description Rating Confidence
Trustworthiness75/100   Good  1/5
Vendor reliability75/100   Good  1/5
Privacy75/100   Good  1/5
Child safety78/100   Good  1/5

HTTP Header Analysis

HTTP header is messages header of requests and responses in the Hypertext Transfer Protocol (HTTP).
The HTTP Headers of Rcw.ms

Content-Type : text/html
Set-Cookie : rcw_sessionhash=8e4e1342937de41747e78b611c69b550; path=/; HttpOnly
Set-Cookie : rcw_lastvisit=1389004451; expires=Tue, 06-Jan-2015 10:34:11 GMT; path=/
Set-Cookie : rcw_lastactivity=0; expires=Tue, 06-Jan-2015 10:34:11 GMT; path=/
Set-Cookie : PHPSESSID=dj8os3jlc9sod6p12fof1qkqj4; path=/
Expires : Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control : no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma : no-cache
Location : http://rcw.ms/content/?s=8e4e1342937de41747e78b611c69b550
Content-Length : 0
Accept-Ranges : bytes
Date : Mon, 06 Jan 2014 10:34:11 GMT
Age : 0
Connection : keep-alive
X-Cache : MISS
Content-Type : text/html; charset=tis-620
Set-Cookie : rcw_lastvisit=1389004452; expires=Tue, 06-Jan-2015 10:34:12 GMT; path=/
Set-Cookie : rcw_lastactivity=0; expires=Tue, 06-Jan-2015 10:34:12 GMT; path=/
Set-Cookie : PHPSESSID=qnailfc1ijrlbbd45ng7skh7s7; path=/
Expires : Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control : private
Pragma : private
X-UA-Compatible : IE=Edge
Content-Length : 332513
Accept-Ranges : bytes
Date : Mon, 06 Jan 2014 10:34:17 GMT
Age : 0
Connection : keep-alive
X-Cache : MISS

Similar Sites to Rcw.ms

There are 10 similar sites like Rcw.ms.


Keywords Ranking at Good Position on Google Analysis

No. Keyword Impact Factor Query Popularity
1. racing 8.37 40 
2. racing club 7.44 28 
3. iphone 5.67 67 
4. nissan nv 3.39 24 
5. minitruck 2.97 11 
6. rover 2.39 39 
7. retro 2.19 43 
8. kumho ku31 2.09 19 
9. tomato 1.92 46 
10. sunny 1.88 45 
11. minibike 1.86 27 
12. retro car 1.82 18 
13. smf 1.57 47 
14. x usa 1.56 7 
15. 3m film 1.46 32 
16. supra 1.40 47 
17. zest 1.39 37 
18. nv club 1.29 12 
19. eco car 1.28 23 
20. smf 2.0 1.20 24 
21. jetski 1.18 31 
22. turbo 1.08 47 
23. web design 1.06 58 
24. cube club 1.00 19 
25. direzza sport z1 star spec 0.97 8 
26. toyota corolla dx 0.96 14 
27. thailand 0.96 53 
28. toyota 0.90 64 
29. ps2 0.86 47 
30. daihatsu hijet 0.80 20 

DNS Record Analysis

There are 14 DNS records about rcw.ms.

Host Type Target / IP TTL Other
rcw.ms SOA 1800 class: IN
rcw.ms A 1800 class: IN
rcw.ms MX ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM 1800 class: IN
rcw.ms MX ASPMX4.GOOGLEMAIL.COM 1800 class: IN
rcw.ms MX ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM 1800 class: IN
rcw.ms MX ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM 1800 class: IN
rcw.ms MX ASPMX.L.GOOGLE.COM 1800 class: IN
rcw.ms MX ASPMX5.GOOGLEMAIL.COM 1800 class: IN
rcw.ms MX ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM 1800 class: IN
rcw.ms NS dns4.name-services.COM 3600 class: IN
rcw.ms NS dns1.name-services.COM 3600 class: IN
rcw.ms NS dns2.name-services.COM 3600 class: IN
rcw.ms NS dns5.name-services.COM 3600 class: IN
rcw.ms NS dns3.name-services.COM 3600 class: IN
Click Here To View Advanced Reports And Charts

User Reviews and Rating

No review yet. Be the first one to write a review about rcw.ms

Post Your reviews

Name : Your rating
Email :
Your Reviews :