Kranot.org.il

Kranot.org.il site is Online  

Kranot.org.il
Rating : 3 out of 5
Review by : Statmyweb

Web Statistics Summary:

The following data shows the ranks and key performance metrics for the web site:
Alexa Rank 3 mo.: # 1,721,705
Google Pagerank:PR 3
Load Time:2.431698 Seconds
Daily Visitors:765
Daily Pageviews:3,980
Daily Revenue:$5.85 USD
Website Worth:$2,377 USD
Seo Score:46.9%


This report was last updated on Feb-23-2014. Refresh ReportWebsite's Inpage Analysis

Home Title Tag: Kranot.org.il
H1 Tags: 0 H2 Tags: 0
H3 Tags: 0 H4 Tags: 0
H5 Tags: 0 H6 Tags: 0
Iframe: 0 Flash: 0
Language: he Doctype: Yes
Total Images: 1 Text/Html Ratio: 40.78 %
Digg Results: Google Analytics: No
Microformats: No Www Resolve: Perfect

Website Metas Analysis

There are 7 website metas on Kranot.org.il.

Meta Content
X-UA-Compatible IE=edge
Content-Type text/html; charset=windows-1255
Expires Mon, 06 Jan 1990 00:00:01 GMT
Fb:admins 645048311
Description îâååï äèáåú áúçåîé äúøáåú åäôðàé ìååòãé òåáãéí, àøâåðéí åîåòãåðéí
Keywords äöâåú, ôàø÷éí, àèø÷öéåú, ðåôù, îìåðåú, ùôééí, ìåðä ôàø÷, áéãåø, ñèðãàô, èéåì, èéåìéí, äáéîä, ä÷àîøé, áéú ìñéï, öååúà, äéëì äúøáåú, îéîãéåï, ñåôøìðã, ÷ééà÷éí, öéîø, ñôà, áàåìéðâ, îñàâ, òéñåé, ôéðå÷, àøåçä
Robots index,follow

Alexa Traffic Analysis

Kranot.org.il is ranked #1,721,705 in the world, a low rank means that this website is very popular. Its majority users come from Israel and is ranked #12 in Israel. It has 765 visitors per day, and has 3,980 pageviews per day.Alexa Traffic Graph Analysis

Traffic Rank Graph

Traffic Rank Reach Pageviews Pageviews/User Bounce % Time on Site Search %Web Hosting Server Location Map

IP Address:82.80.21.11

Directory Listing Analysis

If a website listed in DMOZ or Yahoo Directory , this can be very helpful for it. Being listed will probably help it's Google and other search engine rankings.

DMOZ Directory:
Kranot.org.il is Not listed in DMOZ.

Yahoo Directory:
Kranot.org.il is Not listed in Yahoo Directory.

Web Site Safety and Reputation Rating

My WOT is a reputation system which find Trustworthiness, Vendor reliability, Privacy and Child safety of a website using user reviews and external resources

Description Rating Confidence
Trustworthiness60/100   Unsatisfactory  0/5
Vendor reliability60/100   Unsatisfactory  0/5
Privacy60/100   Unsatisfactory  0/5
Child safety0/100   Very poor  0/5

HTTP Header Analysis

HTTP header is messages header of requests and responses in the Hypertext Transfer Protocol (HTTP).
The HTTP Headers of Kranot.org.il

Cache-Control : private
Content-Type : text/html; charset=windows-1255
Location : https://www.kranot.org.il/signin.aspx
Server : Microsoft-IIS/7.5
Set-Cookie : ASP.NET_SessionId=ekt1a13lu4k4zm0nvzkbbg2t; path=/; HttpOnly
X-AspNet-Version : 4.0.30319
Date : Sun, 23 Feb 2014 09:19:19 GMT
Content-Length : 154
Cache-Control : private
Content-Type : text/html; charset=windows-1255
Location : https://www.kranot.org.il/signin.aspx?tmpl=signin_mega
Server : Microsoft-IIS/7.5
Set-Cookie : ASP.NET_SessionId=vqsqinjj5sqadyieeinrurac; path=/; HttpOnly
X-AspNet-Version : 4.0.30319
Date : Sun, 23 Feb 2014 09:19:21 GMT
Content-Length : 171
Cache-Control : private, no-store
Pragma : no-cache
Content-Type : text/html; charset=windows-1255
Expires : Sun, 23 Feb 2014 09:19:21 GMT
Server : Microsoft-IIS/7.5
Set-Cookie : ASP.NET_SessionId=ujymmht0fbl5duntca1e4uxg; path=/; HttpOnly
X-AspNet-Version : 4.0.30319
Date : Sun, 23 Feb 2014 09:19:21 GMT
Content-Length : 9620

Similar Sites to Kranot.org.il

There are 4 similar sites like Kranot.org.il.


Keywords Ranking at Good Position on Google Analysis

No. Keyword Impact Factor Query Popularity
1. קרנות השוטרים 40.08 17 
2. קרנות 25.95 5 
3. קרנות השוטרים כרטיסים 7.36 5 
4. דילים יומיים 3.25 8 
5. מבצע טלויזיה לעמיתי חבר 3.21 7 
6. נופש 3.11 8 
7. hisense 2.68 34 
8. קניות ברשת 1.53 3 
9. מגה פמילי 1.35 5 
10. שובר הנחה לדאנס דירקט 0.93 5 
11. מבצע 0.69 6 
12. סודה סטרים 0.66 13 
13. שובר הנחה לדאנס דיירקט 0.47 5 
14. קאנטרי גבעתיים 0.41 8 
15. אתר 0.35 5 
16. סילונית 0.26 12 
17. קאנטרי קלאב 0.23 3 
18. http://www.deasy.co.il/ 0.22 3 
19. חנוכה מבצעים 0.22 3 
20. סיאט איביזה 0.21 12 
21. מושב 0.19 3 
22. רמת גן 0.16 10 
23. דילים 0.12 14 
24. מבצעים 0.11 21 
25. רגבה 0.10 12 
26. מוצרי חשמל 0.09 5 
27. נשר 0.09 15 
28. אופיס 2010 0.06 8 
29. טלפון 0.06 10 
30. קניות באינטרנט 0.05 10 

DNS Record Analysis

There are 9 DNS records about kranot.org.il.

Host Type Target / IP TTL Other
kranot.org.il MX mta1c.mail.zscaler.net 3600 class: IN
kranot.org.il MX mta1b.mail.zscaler.net 3600 class: IN
kranot.org.il MX mxa7.binat.net.il 3600 class: IN
kranot.org.il MX mta1a.mail.zscaler.net 3600 class: IN
kranot.org.il A 3600 class: IN
kranot.org.il SOA 3600 class: IN
kranot.org.il NS sdns.qos.net.il 3600 class: IN
kranot.org.il NS pdns.qos.net.il 3600 class: IN
kranot.org.il NS tdns.qos.net.il 3600 class: IN
Click Here To View Advanced Reports And Charts

User Reviews and Rating

No review yet. Be the first one to write a review about kranot.org.il

Post Your reviews

Name : Your rating
Email :
Your Reviews :