Iatronet.gr

Iatronet.gr site is Online  

Iatronet.gr
Rating : 3.5 out of 5
Review by : Statmyweb

Web Statistics Summary:

The following data shows the ranks and key performance metrics for the web site:
Alexa Rank 1 mo.: # 59,541 Alexa rank dropped over the last month Dropped
Alexa Rank 3 mo.: # 44,212
Google Pagerank:PR 5
Load Time:1.462054 Seconds
Daily Visitors:24,124
Daily Pageviews:39,805
Daily Revenue:$284 USD
Website Worth:$176,800 USD
Seo Score:61.9%


This report was last updated on Mar-14-2015. Refresh ReportWebsite's Inpage Analysis

Home Title Tag: iatronet.gr - õãåßá, äéáôñïöÞ, ïìïñöéÜ, öõóéêÞ êáôÜóôáóç, åéäÞóåéò, íÝá, êáôÜëïãïé õãåßáò
H1 Tags: 0 H2 Tags: 0
H3 Tags: 31 H4 Tags: 23
H5 Tags: 0 H6 Tags: 0
Iframe: 0 Flash: 2
Language: Missing Doctype: Yes
Total Images: 38 Text/Html Ratio: 72.29 %
Digg Results: 0 Google Analytics: Yes
Microformats: No Www Resolve: Not Directed

Website Metas Analysis

There are 8 website metas on Iatronet.gr.

Meta Content
Keywords õãåßá,äéáôñïöÞ,äßáéôá,áäõíÜôéóìá,ïìïñöéÜ,áéóèçôéêÞ,éáôñïß,ðñþôåò âïÞèåéåò,áëëåñãßåò
Description iatronet.gr - Ôï åëëçíéêü portal ìå èÝìáôá õãåßáò, äéáôñïöÞò, ïìïñöéÜò, öõóéêÞò êáôÜóôáóçò êáé êáôáëüãïõò íïóïêïìåßùí, éáôñþí, öáñìáêåßùí, äéáãíùóôéêþí êÝíôñùí, öáñìáêåõôéêþí åôáéñéþí.
Content-Type text/html; charset=windows-1253
X-UA-Compatible IE=10
Refresh 300;
Fb:app Id 261732375344
Fb:admins 1274605017
Verify-v1 ao+m+9uiGn7lF2lDQFMNsSHkVs1yB7j8YgF7kd+y+j0

Alexa Traffic Analysis

Iatronet.gr is ranked #44,212 in the world, a low rank means that this website is very popular. Its majority users come from Greece and is ranked #574 in Greece. It has 24,124 visitors per day, and has 39,805 pageviews per day.


Country Traffic Subdomains Visitors Top 10 Keywords
 No. Keywords
1. πονος στο στηθος
2. πονολαιμος
3. γριπη
4. ενδομητριωση
5. διατροφη


Alexa Traffic Graph Analysis

Traffic Rank Graph

Traffic Rank Reach Pageviews Pageviews/User Bounce % Time on Site Search %Web Hosting Server Location Map

IP Address:64.86.135.148
Server Location:Wilmington, Delaware, United States

Directory Listing Analysis

If a website listed in DMOZ or Yahoo Directory , this can be very helpful for it. Being listed will probably help it's Google and other search engine rankings.

DMOZ Directory:
Iatronet.gr is listed in DMOZ.

Yahoo Directory:
Iatronet.gr is listed in Yahoo Directory.

HTTP Header Analysis

HTTP header is messages header of requests and responses in the Hypertext Transfer Protocol (HTTP).
The HTTP Headers of Iatronet.gr

Content-Type : text/html; Charset=windows-1253
Server : Microsoft-IIS/7.5
X-Powered-By : ASP.NET
Cache-Control : private, max-age=0
Expires : Sat, 14 Mar 2015 14:51:29 GMT
Date : Sat, 14 Mar 2015 14:51:29 GMT
Transfer-Encoding : chunked
Connection : keep-alive
Connection : Transfer-Encoding

Similar Sites to Iatronet.gr

There are 10 similar sites like Iatronet.gr.


Keywords Ranking at Good Position on Google Analysis

No. Keyword Impact Factor Query Popularity
1. cla 13.30 42 
2. bcaa 9.67 41 
3. geriatric pharmaton 7.30 16 
4. δεικτησ μαζασ σωματοσ 4.94 17 
5. δμσ 4.32 16 
6. νοσος crohn 2.61 14 
7. κοιλη 2.07 10 
8. δείκτης μάζας σώματος 2.00 20 
9. kili 1.78 23 
10. wingets me diatrofi 1.70 5 
11. καθαρισμος προσωπου 1.63 19 
12. q 10 1.47 21 
13. νοσοσ κρον 1.43 13 
14. aedu 1.39 26 
15. ygeia omorfia 1.36 3 
16. swma 1.34 11 
17. φυσικα καλλυντικα 1.19 15 
18. www.iatronet.gr 1.17 6 
19. ουρια 1.16 9 
20. psa 1.16 44 
21. peponi 1.14 20 
22. iatronet.gr 1.10 11 
23. υγεια και ομορφια 1.03 7 
24. ΔΜΣ 1.03 9 
25. psa τιμες 0.90 9 
26. mantoux 0.84 26 
27. bmi 0.70 59 
28. allergies 0.67 33 
29. νόσος του crohn 0.65 9 
30. botox 0.63 44 

DNS Record Analysis

There are 11 DNS records about iatronet.gr.

Host Type Target / IP TTL Other
iatronet.gr TXT 69728 class: IN v=spf1 a:news.iatronet.gr a:iatronet.gr a:aris-static.euro2day.gr mx:euro2day.gr mx:iatronet.gr include:_spf.google.com ~all
iatronet.gr TXT 69728 class: IN v=spf1 a mx include:_spf.google.com include:_spf.elasticemail.com ~all
iatronet.gr MX mx1.iatronet.gr 69728 class: IN
iatronet.gr MX ASPMX2.GOOGLEMAIL.com 69728 class: IN
iatronet.gr MX ASPMX3.GOOGLEMAIL.com 69728 class: IN
iatronet.gr MX ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.com 69728 class: IN
iatronet.gr MX ASPMX.L.GOOGLE.com 69728 class: IN
iatronet.gr MX ASPMX5.GOOGLEMAIL.com 69728 class: IN
iatronet.gr MX ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.com 69728 class: IN
iatronet.gr MX ASPMX4.GOOGLEMAIL.com 69728 class: IN
iatronet.gr A 69728 class: IN
Click Here To View Advanced Reports And Charts

User Reviews and Rating

No review yet. Be the first one to write a review about iatronet.gr

Post Your reviews

Name : Your rating
Email :
Your Reviews :